Талдықорғанда «Мұқали» кітабыныңтұсаукесері өтті

 

Руханижаңғыруорталығында «Мұқали» экспедиция қатысушыларыменкездесуұйымдастырылып,  тарихитұлға «Мұқали» кітабыныңтұсаукесеррәсіміөткізілді, деп хабарлайды Өңірлік коммуникациялар қызметі.

Жетісу жеріндегі зиялы қауым өкілдерінен, Жетісу Мемлекеттік Университетінің ұстаздары мен білімгерлері және БАҚ өкілдерінен  құралған жиын  Қытай Халық Республикасына экспедиция мүшелерінің қатысуымен түсірілген фильмнің тұсаукесерімен басталды.

        Аталмыш фильмде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын жүзеге асыру бағытында  Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен ағымдағы жылдың 18-25 шілде аралығында  журналист-жазушылар, композитор мен суретшілерден құралған топ мүшелері  Бейжің мен Шанси провинциясындағы Сиань және Юлинь қалаларында болып, 1169-1223 жылдар аралығында өмір сүрген ұлы қолбасшының рухына тағзым етудегі сапарлары көрсетілді.

Сондай-ақ, фильмдеЮлиньқаласыныңбасшысы Ли Шин Лин мырзаныңекі ел арасында меморандум әзірлеуітуралыұсынысы да баяндалған.

«Мұқали – қазақтардыңата-бабасы. Біздіңеліміздіңбіртұтас, іргелімемлекетболуынаатсалысқанайтулытұлға. Құрметтұтамыз.  Қазақстаннанарнайы делегация келгендігінқұптаймыз. Бұлекі ел арасындағыежелденкележатқандостығымыздынығайтады. ҚазақстанПрезидентіНұрсұлтан Назарбаев пен ҚХРТөрағасы Си Цзиньпинніңбірлесеөміргеәкелгенкөптегенбастамаларыныңүдесінен де шығадыбұлсапарларыңыз. Бізге «Біржол, бірбелдеу» жобасыұнайды. Сауда-экономикалықбайланыстарымызсоңғыжылдарытіптенұлғайды. Жібекжолыэкономикалықбелдеуібабаларымыздыңасқақармандарынжүзегеасыруғамүмкіндіктуғызады. Өзбасымакелсек, гүлденген Алматы және Ташкент қалаларынкөрудібұрыннанармандапжүредім. Ендісоныңмүмкіндігітуадыдепесептеймін. Қарсыболмасаңыздар, ЮлиньжәнеТалдықорғанқалаларынбауырласқалаларжасаутуралы меморандум әзірлесекдеймін,-дедіол.

Айтакетейік, МұқалиЖалайыр – батыр заманындаШыңғысханныңатынанҚытайдыбилеп, аспанастыелінің 65 провинциясынбағындырғантарихитұлға. Хандардың ханы атанғанТемучинніңМұқали, Желме, Жебе, Сүбедейсияқтытөрт батыры болғаныбелгілі. Осы төртәскериқолбасшыныңбіріншісіМұқалиимпериядағытоғызтөреніңбіріатанды.

          Кездесу үстінде он жеті адамнан құралған экспедиция мүшелері де өз ой-пікірлерін кеңінен ортаға салды.

-Расында экспедициямыздың темірқазық мақсаты – Мұқали баһадүрдің басына баруға аспан асты еліне келгеннен асықтық. Алтыжүзмыңнанастамтұрғыны бар ауқымдықалақұшақжаяқарсыалды. Келбеттіқонақүйгеорналасасалысыменжолбастаушыларымызбенқалалықбилікүйіне де атбасынбұрдық. Юлиньқаласынанкүтіпалғанбасшысы Ли Шин Лин мырзанөкерлеріменқуанақабылдады. Қазақеліелшілігініңөкілдеріапталықсапарымыздыңәркүнінайтасыз, әрсағатынадейінкөріністапты. Мұқалибабамызжанкештілікпеннегіздепкеткенайбындыәулеттің алтын арайыкешегіАлашарыстарыннұрландырып, бүгінгіАзаттыкүнімізгешапақшашыптұрғандығыайтыпжеткізгісізбақыт! Құйынойнағанқұбажондақұрыштайқұйылғаналыптұлғалар – ұлттықмәртебеміздіңмәңгіліктұғыры. Өшкеніміздіжандырып, өткеніміздіұлықтауғаарналғанбұлжолғысапарымызосылайшабізкүткендегіден де шырайлышықты,-деді «Жетісу» газетінің бас редакторы, экспедиция қатысушысыӘміреӘрін.

Соныменқатар, жиынбарысында «Мұқали» кітабыныңтұсаукесеррәсіміөтті. Кітаптарихи-танымдық экспедиция  материалдарынегізіненжәне «Мұқали»  бабамыздыңжерленгенжерінәлденешежылдармұғдарындааяғынантозажүріпіздептапқан, ханзулықдеректердіарқауете «Мұқали» аттытарихи роман жазғанАқбарМәжитұлыныңқұндыдеректерініңбіріктірілген. Екібөлімнентұратынжинақ Алматы облысынңәкіміА.Баталовтыңқолдауыменжарыққашықты. Кітаптықұрастырғанбелгілі журналист, жазушыЫрымКененбай.Оқулыққазақ, орыс, ағылшынтіліндежазылыпоқырмандарғаұсынылыпотыр.

Соблюдение норм Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования

 

         Порядок организации питания, а также приобретение услуг или товаров по организации питания обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные программы начального, среднего образования установлен Правилами организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей утвержденного Приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 717.

          Организаторами конкурса по оказанию услуг в предоставлении питания  являются организация среднего образования или орган образования.

          Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляют уполномоченный орган в области защиты прав детей и органы государственного аудита и финансового контроля.

          В Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области поступают многочисленные жалобы от физических лиц о неправомерных действиях организаторов закупок то есть Отделы образования (районов, городов).

          В ходе аудиторских мероприятий установлены факты в необоснованном допущений на участие в конкурсе потенциальных поставщиком. По результатам аудита приняты меры по устранению нарушения путем расторжения заключенных договоров между Отделом образования (районов, городов) с поставщиками по оказанию услуг в предоставлении питания. 

   

 Главный специалист ДВГА по Алматинской области Сабдикенов К.С.

 

Представители бизнеса и неправительственного сектора могут стать наблюдателями при распределении образовательных грантов

 

В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки предоставляет гражданам возможность принять участие в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в ВУЗы и колледжи страны.

Ежегодное увеличение средств, выделяемых на образование, повышает актуальность вопроса прозрачности и объективности их распределения.

В Агентстве уверены, что усиление общественного контроля станет одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере.

В этом году предполагается, что активное участие в конкурсных процедурах примут члены Специальных мониторинговых групп Агентства, созданные в каждом районе и области страны. В нее входят эксперты из разных областей: представители гражданского общества, предпринимательства, научного и академического сообществ, СМИ, а также блогеры.

Для того, чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей гражданам необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей (ссылки и контакты прилагаются).

При этом очень важным является участие в конкурсных комиссиях представителей бизнес-структур, которые являются потенциальными работодателями абитуриентов.

Именно поэтому Агентство обращается к предпринимателям и представителям неправительственного сектора:

Для предпринимателей: если Вы заинтересованы в будущих работниках с высокими профессиональными и востребованными навыками и компетенциями, то приглашаем Вас принять участие в составе конкурсных комиссий по распределению образовательных грантов в учебных заведениях.

Для неправительственного сектора: если Вы заинтересованы в обеспечении открытости и транспарентности, а также экономии государственного бюджета в сфере образования, то приглашаем Вас принять участие в составе конкурсных комиссий по распределению образовательных грантов в учебных заведениях.

Заинтересованности лицам просим связаться по указанным ниже контактам.

 

Контакты территориальных департаментов АДГСПК РК

 

Территориальное подразделение Агентства

Контакты

1

по г. Астана

Call центр: 8 7172 24 80 27

                   8 705 709 19 78

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

по г. Алматы

Call центр: 8 727 254 90 25

                   8 707 474 14 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

по Акмолинской области

Call центр: 8 705 597 51 74

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

по Актюбинской области

Call центр: 8 7132 55 09 84

                   8 702 680 95 71

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

по Алматинской области

Call центр: 8 7282 24 11 91

                   8 701 636 33 97

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

по Атырауской области

Call центр: 8 7122 45 68 96

                   8 702 692 26 52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

по Восточно-Казахстанской области

Call центр: 8 7232 76 50 82

                   8 708 604 21 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

по Жамбылской области

Call центр: 87262 43 88 49

                   8 775 149 25 25

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

по Западно-Казахстанской области

Call центр: 8 7112 51 01 94

                   8 775 300 02 14

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

по Карагандинской области

Call центр: 8 747 497 7777

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

по Костанайской области

Call центр: 8 7142 39 31 65

                   8 707 602 14 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12

по Кызылординской области

Call центр: 8 7242 70 50 55

                   8 778 478 70 97

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

по Мангистауской области

Call центр: 8707 170 14 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14

по Павлодарской области

Call центр: 8 747 404 14 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15

по Северо-Казахстанской области

Call центр: 8 7152 46 58 49

                   8 707 564 14 24

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16

по Южно-Казахстанской области

Call центр: 8 7252 515151

                  8 775 869 21 21

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

2019 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлерге жаңа еңбекақы жүйесі енгізіледі

      

         Жаңа жүйе бойынша қызметкерлер 2 түрден тұратын жалақы алатын болады. Біріншісі ол тұрақты, яғни мемлекеттік қызметкердің атқарып отырған жұмысының функционалдық міндеті мен өтіліне қарай, екіншісі бонустар түрінде,  жылдың соңында жеке жұмыс жоспарындағы көрсеткіштеріне байланысты. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Бейсеқұлова Ляззат баяндады.

         «Осы жоба бойынша дайындықты біз 2015 жылдан бастап, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру аясында бастаған болатынбыз.Бүгін, мемлекеттік қызметшінің жалақысы тек екі параметрге байланысты болып отыр – жұмыс өтімі мен атқаратын лауазымының санаты. Ал қызметкердің атқаратын жұмысының күрделілігі мен тиімділігі ескерілмейді. Сонымен қатар, сыйақы, үстемеақы сияқты ынталандыру төлемдері өздеріңізге белгілі бірдей мөлшерде төленеді. Бұл жүйе 14 жыл бұрын енгізілген және осы уақытта бірде бір түбегейлі өзгерістерге ұшырамаған. Нәтижесінде орталық және аймақтардағы мемлекеттік қызметшілердің және де мемлекеттік және жеке сектордағы қызметкерлердің еңбекақы төлемдерінде сәйкессіздік пайда болды.Еңбекақы төлеміндегі жаңа жүйе осы мәселелерді жояды», - деп қосты Л.Бейсеқұлова.

         Жиында сонымен бірге, жүйенің жағымды жақтары айтылды. Мәселен, аймақтар мен орталықтағы мемлекеттік қызметшілердің жалақысындағы сәйкессіздікті қысқарту – бұл жаңа жүйені енгізудегі тиімділік.

         Келесі бір ерекшілігі лауазымдық жалақының мөлшерін анықтау үшін жұмыс тәжірибесін есептеудің жаңа тәртібі болып табылады. Егер бұрын мемлекеттік қызметтегі жалпы еңбек өтілі ескерілсе, енді қазір ұқсас лауазымдардағы функционалдық бағыт бойынша тәжірибесі ескеріледі. Мысалға, кеңсенің бас маманы бір мемлекеттік органнан келесі мемлекеттік органға ауысқан жағдайда, оның осы лауазымдағы тәжірибесі жаңа жұмыс орны бойынша еңбекақы төлемдерін есептеуде ескерілетін болады.

         Айта кету керек, мемлекеттік сыйақылар қосындысының мөлшері жеке секторға қарағанда орташа есеппен 10%-ға жоғары болады.

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАҒЫНЫСТЫ ҰЙЫМДАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ

 

Қарағанды облысында мемлекеттік органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдарын оңтайландыру сұрақтары талқыланды.

Облыс басшылығымен бұл мәселені зерделеу және талқылау мақсатында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Айгүл Шаимова Қарағанды облысына арнайы жұмыс сапарымен барды.

Мемлекеттік органдардың бағынысты ұйымдарын оңтайландыру Мемлекет басшысының Қазақстан халқына «Төртінші индустриалды революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында көрсетілген тиімді мемлекеттік басқаруды одан әрі құру міндетін іске асыру үшін жасалатын болады.

Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың қатысуымен Агенттік төрағасының орынбасары Айгүл Шаимованың облыс активімен кездесуі өтті. Кездесуде мемлекеттік органдардың ведомстволық ұйымдарында персоналды басқарудың неғұрлым тиімді жүйесін құру бойынша бірлескен іс-шаралар талқыланды.

Сапар барысында Айгүл Шаимова Абай ауданының, Қарағанды және Шахтинск қалаларының білім беру, мәдениет және спорт салаларының ведомстволық ұйымдарында болды.

Болашақта Қарағанды облысының әкімшілік шығыстарын төмендетудің оң тәжірибесі еліміздің барлық өңірлерінде қолданылатын болады.

 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

агенттігінің баспасөз қызметі

 

 

 

В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСОРГАНОВ

 

Для изучения и обсуждения  данного вопроса с руководством региона Карагандинскую область с рабочим визитом посетила заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Оптимизация подведомственных организаций госорганов проводится в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором определена задача по дальнейшему построению эффективного государственного управления.

При участии акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча зампреда АДГСПК Айгуль Шаимовой с активом региона. На встрече обсудили последующие совместные действия по выработке более эффективной системы управления персоналом в подведомственных организациях госорганов. 

В ходе визита Айгуль Шаимова посетила подведомственные организации сфер образования, культуры и спорта Абайского района, городов Караганда и Шахтинск.

В перспективе положительный опыт снижения административных расходов Карагандинской области будет применен во всех остальных регионах страны.

Біздің журнал

FacebookTwitterMixxVimeo

Күнтізбе

« Қазан 2018 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31